In deze groep laat ik een aantal portretten zien o.a. van het gilde St.Catharina uit Vught en enkele andere gildebroeders. Ook van mijn ouders en een verdere selectie van andere portretten.

uit 1982 tot 2017 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Princes Beatrix

2017

Dit portret heb ik geschildert van onze voormalige koningin nu Princes Beatrix. Het is een zeer herkenbaar portret ondermeer vanwege haar brede en opvallende kapsel.

Koningin Beatrix

2013

Op de schildersclub waar ik docent ben hebben de cursisiten allemaal een portret van Hare Majeseit geschilderd en ik kon toen vanzelfsprekend niet achter blijven. Het hier getoonde portret is daarvan het resultaat.

Gilde St. Catharina

2005

Dit grote gilde schilderij heb ik gemaakt van het Vughtse gilde.

Drie Gildebroeders 1.

2005

Nogmaals drie Gildebroeders van het St.Catharinagilde uit Vught. Links achter de toenmalige koning en rechts zijn broer.

Drie Gildebroeders 2.

2002

Dit zijn drie Gildebroeders van het Gilde St.Catharina uit Vught.

Gildehoofdman

2009

Hier ziet u de Gildehoofdman van het gilde uit Heeswijk-Dinther. De versierselen op zijn borst verwijzen naar zijn hoofdman zijn. fier staat hij hier afgebeeld met in zijn hand de staf met daarop de beschermheilige van het gilde.  

De voorzitter v.h Europees gildegebeuren 2006

2009

Dit is de voorzitter van het Europese Gildegebeuren in Heeswijk- Dinther 2006. Hij staat fier afgebeeld in zijn donker blauwe kostuum, met daar overheen een helblauwe sjerp versierd met draaginsignes die zijn functie onderstrepen.     

Gildekoning

2009

Op dit schilderij ziet u de gildekoning van het gilde uit Heeswijk-Dinther. Op zijn mooie rode vest ziet u vele zilveren schilden die door de tijd heen zijn verkregen.

Gildebroeder .

2003

Dit portret van gildebroeder Jan.v.d.Mortel is een eerbetoon aan deze markante persoonlijkheid die heel veel voor het Vughtse gilde betekend heeft. Trots zit hij in vol ornaat, getooid met schild en decoraties. Links het wapen van Vught, rechts het schildje van de beschermheilige St Catharina.

Liza del Bellox.

1982

Als ik mij goed herinner was zij een popzangeres. In ieder geval vond ik haar mooi en straalde zij een trotse zelfvezekerdheid uit die ik in dit grote portret heb trachten weer te geven. Haar hele houding getuigt daarvan.